Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

Esemény-naptár 2024-ben

 

Január

1.hétfő: Újév, Szűz Mária istenanyasága, Béke világnapja, családok megáldása

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. szombat: Vízkereszt. Víz-szentelés. Kötelező ünnep!

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

9. kedd: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

27. szombat: Egész napos szentségimádás

28. vasárnap: 17 óra: Mise a tavaly elhunytakért

 

 

Február

2. péntek: 17 óra: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Gyertya-szentelés. Körmenet.

Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

3. szombat: Balázs-áldás,

4. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, misék után: Balázs-áldás

11. vasárnap: Betegek világnapja 9 órás mise: Betegek kenete

14. szerda: Hamvazószerda. Mise este 17 órakor, NAGYBÖJT kezdete, Hamvazkodás.

16. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

17. szombat: Egész napos szentségimádás

19. vasárnap: Misék után hamvazkodás.

23. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

 

 

Március

1. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (16.15 ó)

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

8. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

15. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

19. kedd: Szt. József ünnepe

22. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

24. Virágvasárnap. Barka-szentelés

28. Nagycsütörtök. (18 óra)

29. Nagypéntek (18 óra), KERESZTÚT 15 óra

30. Nagyszombat (17.30 óra), Feltámadási szertartás

Óra-átállítás!

31. HÚSVÉTVASÁRNAP. 9 óra: Körmenet

 

 

Április

Esti misék 18 órakor.

1. Húsvéthétfő: Ünnepi miserend.

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

7. vasárnap: Isteni Irgalmasság vasárnapja (Isteni Irgalmasság rózsafüzér, litánia)

9 óra: Szlovák mise.

8. hétfő: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

27. szombat: Mise után: Szőlő-szentelés (Szt. Orbán szobor)

 

 

Május

Májusi litánia minden nap

3. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. szombat: Mise 17 órakor, utána Mély-úti zarándoklat.

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Anyák napja. Ruha-próba elsőáldozóknak.

11. szombat: 16 óra: Első gyónás

12. vasárnap: Mennybemenetel, 9 óra: Elsőáldozás

19. PÜNKÖSDVASÁRNAP

20. Pünkösd-hétfő: Szűz Mária, az Egyház Anyja

21. kedd: 18 óra: Szent Rita ünneplés, Rózsa-szentelés

26. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, 9 óra: jubiláns házasok miséje

 

 

Június

2. vasárnap: ÚRNAPJA, Körmenet

7. péntek: Jézus Szíve ünnepe. Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

8. szombat: Szeplőtelen Szív ünnepe,

9. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Özvegyek, egyedül-maradottak miséje

13. csütörtök: Szent Antal ünneplés

 

 

Július

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

21. vasárnap: Járművek szentelése (Szt. Kristóf)

28. vasárnap: Nagyszülők és idősek világnapja,

 

 

Augusztus

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise,

6. kedd: Színeváltozás ünnepe

15. csütörtök: NAGYBOLDOGASSZONY Kötelező ünnep

20. kedd: Szent István király, Kenyér-szentelés

 

Szeptember

1. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

6. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

8. vasárnap: (Kisboldogasszony)

15. vasárnap: 12 óra: mise a pálos romoknál

 

 

Október

Rózsafüzér minden nap

Esti misék 17 órakor.

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás

31. csütörtök: Templom-szentelés ünnepe

 

 

November

1. péntek: MINDENSZENTEK, Kötelező ünnep! ünnepi miserend

Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

2. szombat: Halottak napja ünnepi miserend. (9 óra: +plébánosokért mise)

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise,

8. péntek: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

24. Krisztus Király és BÚCSÚ

 

 

December

1. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

            9 óra: Szlovák mise. Mikulás. Bányász megemlékezés.

6. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

8. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

9. hétfő: Szeplőtelen Fogantatás Ü

15. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

22. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

24. kedd: Szenteste: Pásztor-játék. Éjféli mise

25. szerda: KARÁCSONY. Bor-szentelés.

26. csütörtök: KARÁCSONY másnapja

29. vasárnap: Szent Család ünnepe

31. kedd: Év-végi hálaadás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2024 Kesztölci Plébánia