Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

HIRDETÉSEINK

2022. MÁJUS 22.

Húsvét 6. vasárnapja

 

1. Az elsőáldozásra készülők

első szentgyónása szombaton lesz du. 4 órakor a templomban.

Az elsőáldozás jövő vasárnap lesz a 9 órai szentmise keretében.

Az elsőáldozók ruha-próbája most lesz, a szentmise után a plébánián.

 

2. Előre hirdetjük, hogy a jubiláns házasok miséje június 12-én, vasárnap lesz 9 órakor. Ha van olyan jubileumát ünneplő házaspár, akik nem ebben a templomban kötöttek házasságot, és szeretnének együtt ünnepelni a többiekkel, kérjük, hogy jelentkezzenek a sekrestyében.

 

3. Aki még nem kapott a májusi Hírlevelünkből, az újságos asztalról vehet belőle.

 

4. A hét ünnepei:

         Hétfő: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

         Kedd: Szűz Mária, a keresztények segítsége

         Csütörtök: Néri Szent Fülöp áldozópap

         Péntek: Canterbury Szent Ágoston püspök

         Vasárnap: URUNK MENNYBEMENETELE

 

 

MISE-SZÁNDÉKOK

2022. május 22-29.

 

22. Vasárnap    9 óra: + Imre Sándor, Imre Sándorné, nagyszülők

 

                        18 óra:  + Nagy Károly, neje Nebehaj Mária

                                                       és összes szülők

 

23. Hétfő            7 óra: Egyház papjai

 

24. Kedd            7 óra: Egyház papjai és papi hivatások

 

25. Szerda 

 

26. Csütörtök   18 óra: Beteg gyógyulásáért

 

27. Péntek        18 óra:  

 

28. Szombat     18 óra: 

 

29. Vasárnap    9 óra: Elsőáldozókért

 

                        18 óra:

                                 

                      

 

 

Ajánlott filmek és zene-művek 

 

Jézus temetése és föltámadása

https://youtu.be/kPfC9kSPP_Q

Péter és János Jézus üres sírjánál

https://youtu.be/MlKetn7ZiNU

A feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak

https://youtu.be/kP3753Pc8-w

Tamás hisz

https://youtu.be/F8o4TrIA76U

Az emmauszi tanítványok

https://youtu.be/8YlzWPPiH4A

 

Az Újszövetség Húsvétja: Jézus kereszthalála és feltámadása (animációs)

https://youtu.be/XqtsS59lsTM

Az Ószövetség húsvétja: Kivonulás Egyiptomból

https://youtu.be/BYoWiQAS-ZQ

Zene:

 

Laudate Dominum (Taizé)

https://youtu.be/X4JPftadPj0

Christus Resurrexit (Taizé)

https://youtu.be/zhVJhqLMvdw

Surrexit Christus (Taizé)

https://youtu.be/juhviS_UL2Y

O Christe, Domine Jesu 

https://youtu.be/iDByYdT4ItU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijo Barada lelkigyakorlat Esztergomban

tudnivalók és jelentkezés az alábbi linken:

(elég csak rákattintani)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBw4HafH1zdwOm7gPXzEeucMWDwXWg4pH1jAjPIYUONtyEjg/viewform

 

Első gyónás: május 28, szombat 16 óra

Elsőáldozás: május 29, Mennybemenetel vasárnapja, 9 óra

Pünkösdvasárnap: június 5.

Úrnapja: június 19.

 

A menekültek megsegítése

(A Bíboros Főpásztor üzenete)

 

A segítő testvéri szeretetnek vannak különleges pillanatai. Úgy tűnik, ezek egyike most érkezett el.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízta a Katolikus Karitászt, hogy legyen az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek segítségére. Főegyházmegyénk ebbe a Szent Erzsébet Karitász Központon keresztül kapcsolódik.

 

Pénzt tudunk küldeni a menekülteknek a Katolikus Karitász számlájára

Fontos, hogy pénzt Ukrajnába ne küldjünk, mert a bankhálózat erősen akadozik, illetve nem biztonságos.

 

Csatlakozva Szentatyánk felhívásához, kérem a Paptestvéreket és a híveket, hogy minden este 8 órakor, vagy más alkalmas időpontban, akár templomban, akár otthon imádkozzák az alábbi imát:

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen”

 

 

Járványügyi intézkedések feloldása

 

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe (pl. kézfogás a béke-rítusnál, kézbe-áldozás).

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánlom.

A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérem azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Továbbá buzdítom a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 Kesztölci Plébánia