Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

HIRDETÉSEINK

2022. SZEPTEMBER 18.

Évközi 25. vasárnap

 

1. Előre hirdetjük, hogy október 1-vel kezdődően az esti szentmisék  17 órakor kezdődnek majd, hétköznap és vasárnap egyaránt.

 

2. Ma van a szokásos Pálos-mise a klastrompusztai romoknál, 11 órakor.

 

3. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálás első szakasza október 1-16. között zajlik, amikor mindenki online (interneten) töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azt október 17-november 20. között személyesen keresik fel a számlálóbiztosok. November 21-28. között pedig a települési jegyzőknél lesz pótösszeírás azoknak, akik bármilyen okból korábban kimaradtak.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri, hogy a népszámlálás alkalmával a kedves hívek bátran vallják meg hitüket, Krisztushoz és az Ő Egyházához való tartozásukat, vagyis azt, hogy a vallásuk római katolikus.

A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A rendszer a „katolikus” szó begépelése közben három választási lehetőséget kínál majd fel. Ezek közül a római katolikus lehetőséget válasszuk.

 

4. Közeledik október, a Rózsafüzér hónapja. Az egyik vidéki plébánia fából készült rózsafüzéreket kínál megvásárlásra. A rózsafüzér egy gyógyszeres dobozban található. A betegtájékoztató papíron az szerepel, hogy hogyan kell imádkozni a rózsafüzért. A fából készült rózsafüzér ára 880 Ft/darab. Aki szeretne vásárolni belőle saját részre, vagy ajándékba, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében.

 

5. Az energia-árak emelkedésével kapcsolatban Bíboros Főpásztorunk kéri, hogy a templomban takarékosan bánjunk a világítással.

 

6. A hét ünnepei:

         Hétfő: Szent Januáriusz püspök és vértanú

         Kedd: Koreai vértanúk

         Szerda: Szent Máté apostol és evangélista

         Péntek: Pietrelcinai Szent Pió atya áldozópap

         Szombat: Szent Gellért püspök és vértanú

 

 

 

MISE-SZÁNDÉKOK

2022. szeptember 18-25.

 

18. Vasárnap    9 óra: + Kara Lajos és neje Radovics Mária

                        

                        11 óra:     PÁLOS MISE

 

                         18 óra: + Sasvári Rudolf, Sasvári és Vojácsek szülők

 

 

19. Hétfő             7 óra: élő és + családtagok

 

20. Kedd              7 óra: ELMARAD

 

                      14 óra 15: Temetési mise

                          15 óra: Temetés: Kubovics Jánosné, Simonek Teréz

 

21. Szerda 

 

22. Csütörtök    18 óra:

 

23. Péntek         18 óra: 

 

24. Szombat      18 óra: + Simonek Zoltán ésneje Vojácsek Ilona

                                           Simonek és Vojácsek szülők

 

25. Vasárnap     9 óra: + Aranka

 

                         18 óra:  

                                 

                      

 

 

Ajánlott filmek és zene-művek 

 

Úrnapja (mise-video, alatta fényképek)

https://youtu.be/QvrwCXkGKZ0

https://drive.google.com/drive/folders/14fTzrA29vZ9t7BuyPhhRNbQAWn_YR7r4?usp=sharing

 

Jubiláns házasok miséje (mise-video és fényképek)

https://youtu.be/wobrNdGdcVw

https://drive.google.com/drive/folders/1FWQILPrs8z-41vmx30DCMkzp-ZMAMvp6?usp=sharing

Elsőáldozási mise

https://youtu.be/JEyJVq24BVM 

Elsőáldozás (felül video, alatta fényképek)

https://kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/elsoaldozas-kesztolcon-2022/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menekültek megsegítése

(A Bíboros Főpásztor üzenete)

 

A segítő testvéri szeretetnek vannak különleges pillanatai. Úgy tűnik, ezek egyike most érkezett el.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízta a Katolikus Karitászt, hogy legyen az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek segítségére. Főegyházmegyénk ebbe a Szent Erzsébet Karitász Központon keresztül kapcsolódik.

 

Pénzt tudunk küldeni a menekülteknek a Katolikus Karitász számlájára

Fontos, hogy pénzt Ukrajnába ne küldjünk, mert a bankhálózat erősen akadozik, illetve nem biztonságos.

 

Csatlakozva Szentatyánk felhívásához, kérem a Paptestvéreket és a híveket, hogy minden este 8 órakor, vagy más alkalmas időpontban, akár templomban, akár otthon imádkozzák az alábbi imát:

„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen”

 

 

Járványügyi intézkedések feloldása

 

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe (pl. kézfogás a béke-rítusnál, kézbe-áldozás).

Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánlom.

A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések. Kérem azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

Továbbá buzdítom a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 Kesztölci Plébánia