Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

HIRDETÉSEINK

2023. MÁRCIUS 19.

NAGYBÖJT 4. vasárnapja

 

1. Ma a Szentföld javára van országos gyűjtés.

 

2. Szent József ünnepét hétfőn, március 20-án ünnepli Anyaszentegyházunk. Az ünnepi szentmisét este tartjuk, 17 órakor.

 

3. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe idén szombatra esik. Ezen a napon az esti szentmisét már vasárnapról kell venni.

 

4. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van! Aki ezt megszegi, annak azt meg kell gyónnia.

 

5. Pénteken keresztutat végzünk az esti szentmise előtt ¼ 5 órai kezdettel.

 

6. Aki még nem kapott a márciusi Hírlevelünkből, az újságos asztalról vehet belőle.

 

7. Előre hirdetjük, hogy áprilistól az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek majd.

 

 

 

 

 

MISE-SZÁNDÉKOK

2023. március 19-26.

  

19. Vasárnap    9 óra: 

       Nagyböjt 4.                       

          

                        17 óra: 

 

20. Hétfő          17 óra: Egyház papjai

 

 

21. Kedd             7 óra: élő és + családtagok

 

22. Szerda

 

23. Csütörtök    17 óra: + családtagok

 

24. Péntek         17 óra:

 

25. Szombat      17 óra: 

 

26. Vasárnap     9 óra: 

       Nagyböjt 5.                 

 

                         17 óra: 

                                 

                      

 

 

Ajánlott filmek és zene-művek 

 

A torinói lepel

https://youtu.be/uJnqcHHwVBg

 

Passió (Mel Gibson filmje)

A passió (eredeti angol címén: The Passion of the Christ, azaz Krisztus passiója) egy 2004-ben bemutatott film, mely a Názáreti Jézus életének utolsó tizenkét óráját filmesíti meg. A forgatókönyvet Benedict Fitzgerald és Mel Gibson írta, utóbbi a film rendezője is egyben.  A forgatókönyv megírásakor az evangéliumon kívül felhasználták Emmerich Anna Katalin 19. századi német misztikusnő látomásait is. A filmet igyekeztek korhű nyelvezettel előadni. A film az alábbi linken érhető el:

https://www.karizmatikus.hu/noha/a-mi-mozink-2/video/586-a-passio-the-passion-of-the-christ-2114.html

 

Az Utolsó Vacsora

https://youtu.be/997ni1xcmKw

Jézus Passiója, halála és feltámadása

https://youtu.be/KH6ZKO_Y5iQ

Animációs filmek:

Az utolsó vacsora

https://youtu.be/fijKW1CCyyc

Az Újszövetség Húsvétja: Jézus kereszthalála és feltámadása

https://youtu.be/XqtsS59lsTM

Jézus a kereszten

https://youtu.be/pg4NAUeXb3I

Péter tagadása – csodálatos halfogás

https://youtu.be/ZfmIhwuupaw

Ábrahám

https://youtu.be/Gjh7KtmH3dQ

Jákob és Ézsau

https://youtu.be/5StOPFwRbaA

József és a fáraó álma

https://youtu.be/lLCEmOcNKI0

Az Ószövetség húsvétja: Kivonulás Egyiptomból

https://youtu.be/v6ZmcanTv6w

A tíz parancsolat

https://youtu.be/o9aUvWUNsmk

 

A Lourdes-i jelenés története (Szent Bernadett)

https://www.karizmatikus.hu/noha/a-mi-mozink-2/video/326-bernadette-1988.html

 

Bakhita

https://www.karizmatikus.hu/noha/a-mi-mozink-2/video/153-bakhita-2009.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferenc pápa budapesti látogatása

Mindnyájan, magyar katolikusok örömmel értesültünk arról, hogy a Szent­atya, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezik Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28–30. között. A pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl. A Szentszék kívánságára tekintettel a találkozásokra budapesti helyszíneken kerül sor, amelyekre, különösen a vasárnapi szentmisére szeretettel hívunk és várunk mindenkit hazánkból és a környező országokból egyaránt. Imádságos lélekkel készüljünk a Szentatyával való találkozásra és közösen tegyünk tanúságot arról, hogy Krisztus a jövőnk.

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.

Vétkeinket megvallva kérjük,

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk.

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük,

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása

legyen kegyelem és erő forrása,

hogy hitünkben növekedve

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,

reménnyel építsük földi hazánkat,

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.

Ámen.

 

Rendelkezés: Imádkozzuk ezt az imádságot főegyházmegyénk templo­maiban Nagyböjt II. vasárnapjától április 27-ig minden szentmisén a záró áldást megelőzően.

 

 

 

Az apostoli látogatás hivatalos programja

 

 1. április 28., péntek

 

17.00:  találkozás a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesek­kel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal a Szent István-bazilikában, a Szentatya beszédet mond

 

 1. április 29., szombat

 

08.45:  magánlátogatás a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában

10.15: találkozás szegényekkel és menekültekkel a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban, a Szentatya beszédet mond

16.30: találkozás a fiatalokkal a Papp László Sportarénában, a Szentatya beszédet mond

 

2023. április 30., vasárnap

 

09.30:  szentmise a Kossuth Lajos téren, a Szentatya homíliája, Regina Caeli imádság

16.00:  találkozó az egyetemi és kulturális élet képviselőivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán, a Szentatya beszédet mond

 

A programokon való részvétel módjáról hamarosan tájékoztatást fogunk adni.

 

Budapest, 2023. március 1-jén.

 

 

Péter s.k.

bíboros, prímás, érsek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2023 Kesztölci Plébánia