Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

A templom és plébánia rövid története:

 

Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült. A török időben sem néptelenedik el teljesen a község. 1593-ban 10 lakott portája van.

Albert király 1439-ben megerősíti az esztergomi káptalant itteni birtokaiban. Ez alkalommal egy „Nyír” nevű pusztáról emlékezik meg. A község Esztergom felé eső egyik dűlője ma is a Nyíri nevet viseli. Az idők folyamán az esztergomi káptalan elfoglalta a garamszentbenedeki apátság itteni birtokát, ami ellen a monostor 1512-ben tiltakozott. A XVIII. század elején magyarok lakják, majd egyre több szlovákot telepítenek be. Plébániája középkori eredetű. Az 1629-es Pázmány-féle összeírás, amely az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokkal kapcsolatos feljegyzésen alapszik, az exempt plébániák között említi. Kesztölc az 1562. évi nagyszombati zsinatra is meghívást kap. 1593-ban már mint Esztergom megyei község szerepel, akkor 10 portája van. Ezt erősíti meg az 1647. évi összeírás is. Lelkipásztori ellátása a törökök kiűzése után igen változatos. Licenciátusok működnek 1665-1695 között. Van, amikor Kesztölc látja el a közeli falvakat, van amikor Kesztölc lesz filia. 1787-től újra plébánia. Ősi temploma a ma „öreg temető”-nek mondott dombon állt. Padlózatának kövei megegyeznek a Klastrompusztán nemrég feltárt első pálos kolostor templomának kövezetével. Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Nagy-Csév filiája… az esztergomi káptalan birtoka. Szent Kelemen tiszteletére épült fatornyos temploma dombon, a falun kívül, 500 lépésnyire fekszik. A falu közepén harangláb is van. Iskola-mester is működik. A gyónóképes hívek száma 231”. Mai templomát (200 nm) 1800. november 1-jén szentelik fel. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház 1800-ból származik. A község határában levő klastrompusztai romok a Boldog Özséb által 1250 táján alapított és királyi segítséggel épített Szent Kereszt pálos anyakolostor romjai. Itt temették el Boldog Özsébet, a pálos rend alapítóját. A feltárt romtemplom oltárára vastag süttői márványlap került, melyet 1989 október 4-én Dr. Várszegi Asztrik OSB esztergomi segédpüspök áld meg. A cinteremben a rend első három generálisának sírja fölé a helybéli erdészet fatornyot épített.

 

A kesztölci templom búcsúja: november 23, ill. ehhez legközelebb eső vasárnap.

 

Anyakönyvek: 1787-től-

Lakosok száma: 2409.

Hívek száma: 1800.

Keresztelés:

A keresztelést általában vasárnap, a 9 órás mise után, 10 órakor tartjuk.

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

Megállapodunk az időpontban és megbeszéljük, hogy mikor lesz a keresztelendő gyermek adatainak felvétele – az anyakönyvezés miatt.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

Temetés:

 1. Kérjük értesíteni Krázsik Robit (06-33/484-108), hogy tudjon csendíteni a halottért.
 2. Elmenni a Temetési Irodába (pl. Léthé) és ott megbeszélni a temetés időpontját.
 3. Bejelentés a plébánián. Érdemes telefonon felhívni a plébániát, hogy meg lehessen beszélni ennek időpontját.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

         Elsőáldozásra, bérmálásra:

Az elsőáldozás Mennybemenetel ünnepén történik (Pünkösd előtti vasárnap). Május végén, vagy június elején.

A bérmálás Pünkösd ünnepén szokott lenni az Esztergomi Bazilikában.

Jelentkezés: Az iskolában történik a jelentkezés.

A tanév kezdetekor osztjuk ki a jelentkezési lapokat.

A felkészítő oktatást az iskolában végezzük (heti 1 tanóra).

Ha felnőttként szeretne valaki elsőáldozó, vagy bérmálkozó lenni, erre a jelentkezés személyesen történik a sekrestyében, valamelyik mise után.

 

         Esküvő:

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

   1. Az esküvő időpontjának egyeztetése a plébánossal.

Ha lehet, legalább 2-3 hónappal, vagy fél évvel a tervezett esküvő előtt.

   2. Keresztlevelet kell beszerezni. Arról a plébániáról, ahol a keresztelés történt.

(Ha itt, Kesztölcön keresztelték az illetőt, akkor nem szükséges a keresztlevél.)

   3. Megbeszélni a plébánossal, hogy mikor kezdődik a felkészítő oktatás.

 

Esemény-naptár 2021-ben

 

Január

1. péntek: Újév, Szűz Mária istenanyasága, Béke világnapja, családok megáldása

            Jézus Szíve imaóra. Betegek látogatása

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

6. szerda: Vízkereszt. Víz-szentelés. Kötelező ünnep!

9. szombat: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

31. vasárnap: 17 óra: Mise a tavaly elhunytakért

Február

2. kedd: 17 óra: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Gyertya-szentelés. Körmenet. Balázs-áldás

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, mise után: Balázs-áldás

14. vasárnap: Betegek világnapja (febr. 11.) 9 órás mise: Betegek kenete

17. szerda: Hamvazószerda. Mise este 17 órakor, NAGYBÖJT kezdete, Hamvazkodás.

19. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

21. vasárnap: 9 óra: Mise után hamvazkodás.

26. péntek: KERESZTÚT

 Március

5. péntek: Első péntek. KERESZTÚT

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

12. péntek: KERESZTÚT

14. vasárnap: 

19. péntek: KERESZTÚT, Szt. József ünnepe

21. vasárnap: 

25. csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

26. péntek: KERESZTÚT

28. vasárnap: Virágvasárnap. Barka-szentelés

Április

Esti misék 18 órakor.

1. Nagycsütörtök. (18 óra)

2. Nagypéntek (18 óra), Első péntek. KERESZTÚT 15 óra

3. Nagyszombat (17.30 óra)

4. HÚSVÉTVASÁRNAP. Körmenet

5. Húsvéthétfő. Ünnepi miserend.

18. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

24. szombat: este szőlő-szentelés (Szt. Orbán szobor)

 Május

Májusi litánia minden nap

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Anyák napja.

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

8. szombat: Mise 17 órakor, utána Mély-úti zarándoklat.

9. vasárnap: Ruha-próba elsőáldozóknak.

15. szombat: 16 óra: Első gyónás

16. vasárnap: Mennybemenetel, 9 óra: Elsőáldozás

21. péntek: Szent Rita ünneplés, Rózsa-szentelés

23. PÜNKÖSDVASÁRNAP

24. Pünkösd-hétfő, Szűz Mária, az Egyház Anyja

30. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA,

            9 óra: Jubiláns házasok

 Június

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

5. szombat: Egész napos szentségimádás

6. vasárnap: ÚRNAPJA, Körmenet

10. csütörtök: Szent Antal ünnepi mise

11. péntek: Jézus Szíve ünnepe. Jézus Szíve imaóra.

12. szombat: Szeplőtelen Szív ünnepe

13. vasárnap: 9 óra: Tarnóczi atya vasmisés évfordulója

20. vasárnap: Szlovák mise. 

27. vasárnap: Özvegyek, egyedül-maradottak miséje

 Július

2. péntek: Első péntek. Vizitáció ünnepe

4. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

25. vasárnap: Járművek szentelése (Szent. Kristóf)

 Augusztus

1. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

6. péntek: Első péntek. Színeváltozás ünnepe

15. vasárnap: NAGYBOLDOGASSZONY

20. péntek: Szent István király, Kenyér-szentelés

 Szeptember

3. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

12. vasárnap 11 óra 30: Pápai mise Budapesten a Hősök terén

19. vasárnap: 12 óra: mise a pálos romoknál

 Október

Rózsafüzér minden nap

Esti misék 17 órakor.

1. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás

 November

1. hétfő: MINDENSZENTEK kötelező ünnep, ünnepi miserend

2. kedd: Halottak napja ünnepi miserend. (9 óra: +plébánosokért mise)

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise,

8. hétfő: Szentségimádási nap. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

21. vasárnap: Krisztus Király, BÚCSÚ

28. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

 December

3. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

5. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

            9 óra: Szlovák mise. Mikulás. Bányász megemlékezés.

8. szerda: Szeplőtelen Fogantatás Ü, mise este 17 órakor

11. szombat: 18 óra: Jótékonysági hangverseny

12. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

19. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

24. péntek: Szenteste: Pásztor-játék. Éjféli mise

25. szombat: KARÁCSONY. Bor-szentelés.

26. vasárnap: KARÁCSONY másnapja

31. péntek: Év-végi hálaadás.

 

 

 

 

 

2021-11-28

Advent 1. vasárnapja (C év)

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Íme, jönnek majd napok – mondja az Úr –, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Júda házának megígértem:
Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: „Az Úr a mi igazságunk!”
Ez az Isten igéje.
Jer 33,14-16

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből
Testvéreim!
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében.
Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.
Ez az Isten igéje.
1Tessz 3,12-4,2

ALLELUJA
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 21,25-28.34-36

 

 

 


 

 

Copyright 2021 Kesztölci Plébánia