Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

A templom és plébánia rövid története:

 

Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült. A török időben sem néptelenedik el teljesen a község. 1593-ban 10 lakott portája van.

Albert király 1439-ben megerősíti az esztergomi káptalant itteni birtokaiban. Ez alkalommal egy „Nyír” nevű pusztáról emlékezik meg. A község Esztergom felé eső egyik dűlője ma is a Nyíri nevet viseli. Az idők folyamán az esztergomi káptalan elfoglalta a garamszentbenedeki apátság itteni birtokát, ami ellen a monostor 1512-ben tiltakozott. A XVIII. század elején magyarok lakják, majd egyre több szlovákot telepítenek be. Plébániája középkori eredetű. Az 1629-es Pázmány-féle összeírás, amely az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokkal kapcsolatos feljegyzésen alapszik, az exempt plébániák között említi. Kesztölc az 1562. évi nagyszombati zsinatra is meghívást kap. 1593-ban már mint Esztergom megyei község szerepel, akkor 10 portája van. Ezt erősíti meg az 1647. évi összeírás is. Lelkipásztori ellátása a törökök kiűzése után igen változatos. Licenciátusok működnek 1665-1695 között. Van, amikor Kesztölc látja el a közeli falvakat, van amikor Kesztölc lesz filia. 1787-től újra plébánia. Ősi temploma a ma „öreg temető”-nek mondott dombon állt. Padlózatának kövei megegyeznek a Klastrompusztán nemrég feltárt első pálos kolostor templomának kövezetével. Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Nagy-Csév filiája… az esztergomi káptalan birtoka. Szent Kelemen tiszteletére épült fatornyos temploma dombon, a falun kívül, 500 lépésnyire fekszik. A falu közepén harangláb is van. Iskola-mester is működik. A gyónóképes hívek száma 231”. Mai templomát (200 nm) 1800. november 1-jén szentelik fel. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház 1800-ból származik. A község határában levő klastrompusztai romok a Boldog Özséb által 1250 táján alapított és királyi segítséggel épített Szent Kereszt pálos anyakolostor romjai. Itt temették el Boldog Özsébet, a pálos rend alapítóját. A feltárt romtemplom oltárára vastag süttői márványlap került, melyet 1989 október 4-én Dr. Várszegi Asztrik OSB esztergomi segédpüspök áld meg. A cinteremben a rend első három generálisának sírja fölé a helybéli erdészet fatornyot épített.

 

A kesztölci templom búcsúja: november 23, ill. ehhez legközelebb eső vasárnap.

 

Anyakönyvek: 1787-től-

Lakosok száma: 2409.

Hívek száma: 1800.

Keresztelés:

A keresztelést általában vasárnap, a 9 órás mise után, 10 órakor tartjuk.

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

Megállapodunk az időpontban és megbeszéljük, hogy mikor lesz a keresztelendő gyermek adatainak felvétele – az anyakönyvezés miatt.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

Temetés:

 1. Kérjük értesíteni Krázsik Robit (06-33/484-108), hogy tudjon csendíteni a halottért.
 2. Elmenni a Temetési Irodába (pl. Léthé) és ott megbeszélni a temetés időpontját.
 3. Bejelentés a plébánián. Érdemes telefonon felhívni a plébániát, hogy meg lehessen beszélni ennek időpontját.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

         Elsőáldozásra, bérmálásra:

Az elsőáldozás Mennybemenetel ünnepén történik (Pünkösd előtti vasárnap). Május végén, vagy június elején.

A bérmálás Pünkösd ünnepén szokott lenni az Esztergomi Bazilikában.

Jelentkezés: Az iskolában történik a jelentkezés.

A tanév kezdetekor osztjuk ki a jelentkezési lapokat.

A felkészítő oktatást az iskolában végezzük (heti 1 tanóra).

Ha felnőttként szeretne valaki elsőáldozó, vagy bérmálkozó lenni, erre a jelentkezés személyesen történik a sekrestyében, valamelyik mise után.

 

         Esküvő:

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

   1. Az esküvő időpontjának egyeztetése a plébánossal.

Ha lehet, legalább 2-3 hónappal, vagy fél évvel a tervezett esküvő előtt.

   2. Keresztlevelet kell beszerezni. Arról a plébániáról, ahol a keresztelés történt.

(Ha itt, Kesztölcön keresztelték az illetőt, akkor nem szükséges a keresztlevél.)

   3. Megbeszélni a plébánossal, hogy mikor kezdődik a felkészítő oktatás.

 

Esemény-naptár 2022-ben

 

Január

1. szombat: Újév, Szűz Mária istenanyasága, Béke világnapja, családok megáldása

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

6. csütörtök: Vízkereszt. Víz-szentelés. Kötelező ünnep!

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

9. vasárnap: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

22. szombat: Egész napos szentségimádás

30. vasárnap: 17 óra: Mise a tavaly elhunytakért

 

Február

2. szerda: 17 óra: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Gyertya-szentelés. Körmenet.

3. csütörtök: Balázs-áldás

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, mise után: Balázs-áldás

13. vasárnap: Betegek világnapja (febr. 11.) 9 órás mise: Betegek kenete

19. szombat: Egész napos szentségimádás

 

Március

2. szerda: Hamvazószerda. Mise este 17 órakor, NAGYBÖJT kezdete, Hamvazkodás.

4. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (16.15 ó)

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Mise után hamvazkodás.

11. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

18. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

19. szombat: Szt. József ünnepe, Egész napos szentségimádás

25. péntek: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, KERESZTÚT (16.15 ó)

 

Április

Esti misék 18 órakor.

1. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (17.15 ó)

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

8. péntek: KERESZTÚT (17.15 ó)

10. Virágvasárnap. Barka-szentelés

14. Nagycsütörtök. (18 óra)

15. Nagypéntek (18 óra), KERESZTÚT 15 óra

16. Nagyszombat (17.30 óra)

17. HÚSVÉTVASÁRNAP. Körmenet

18. Húsvéthétfő. Ünnepi miserend.

23. szombat: Egész napos szentségimádás, Szőlő-szentelés (Szt. Orbán szobor)

 

Május

Májusi litánia minden nap

1. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Anyák napja.

6. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

14. szombat: Egész napos szentségimádás

Mise 17 órakor, utána Mély-úti zarándoklat.

19. csütörtök: Szent Rita ünneplés, Rózsa-szentelés

22. vasárnap: Ruha-próba elsőáldozóknak.

28. szombat: 16 óra: Első gyónás

29. vasárnap: Mennybemenetel, 9 óra: Elsőáldozás

 

Június

3. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

5. PÜNKÖSDVASÁRNAP

6. Pünkösd-hétfő, Szűz Mária, az Egyház Anyja

12. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, Szlovák mise.

            9 óra: Jubiláns házasok

13. hétfő: Szent Antal ünneplés

18. szombat: Egész napos szentségimádás

19. vasárnap: ÚRNAPJA, Körmenet

24. péntek: Jézus Szíve ünnepe.

25. szombat: Szeplőtelen Szív ünnepe

26. vasárnap: 9 óra: Özvegyek, egyedül-maradottak miséje

 

Július

1. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

2. szombat: Vizitáció ünnepe

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

16. szombat: Egész napos szentségimádás

24. vasárnap: Járművek szentelése (Szt. Kristóf)

 

Augusztus

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. szombat: Színeváltozás ünnepe

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

15. hétfő: NAGYBOLDOGASSZONY Kötelező ünnep!

19. péntek: Kenyér-szentelés

20. szombat: Szent István király, 

Egész napos szentségimádás

 

Szeptember

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

10. szombat: Egész napos szentségimádás

18. vasárnap: 11 óra: mise a pálos romoknál

 

Október

Rózsafüzér minden nap

Esti misék 17 órakor.

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

15. szombat: Egész napos szentségimádás

 

November

1. kedd: MINDENSZENTEK, Kötelező ünnep! ünnepi miserend

2. szerda: Halottak napja ünnepi miserend. (9 óra: +plébánosokért mise)

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise,

8. kedd: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

19. szombat: Egész napos szentségimádás

20. vasárnap: Krisztus Király, BÚCSÚ

27. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

 

December

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

            9 óra: Szlovák mise. Mikulás. Bányász megemlékezés.

8. csütörtök: Szeplőtelen Fogantatás Ü, mise este 17 órakor

11. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

17. szombat: Egész napos szentségimádás

18. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

24. szombat: Szenteste: Pásztor-játék. Éjféli mise

25. vasárnap: KARÁCSONY. Bor-szentelés.

26. hétfő: KARÁCSONY másnapja

31. szombat: Év-végi hálaadás.

 

 

2022-12-04

Advent 2. vasárnapja

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Azon a napon:
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt.
Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.
Ez az Isten igéje.
Iz 11,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. 
Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik.
Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
E: Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szűkölködőt megsegíti.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
E: Legyen áldott a neve örökké, amíg csak világít a nap, neve fennmaradjon.
Áldott legyen benne a föld minden népe, * magasztalja őt minden nemzet.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
Zsolt 71,2.7-8.12-13.17

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Testvéreim!
Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!
Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van:
Ezért magasztallak téged a pogányok között, és dicsérem dallal a nevedet!
Ez az Isten igéje.
Róm 15,4-9

ALLELUJA
Készítsétek elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!”
Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta:
A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elő az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 3,1-12

Copyright 2022 Kesztölci Plébánia