Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

A templom és plébánia rövid története:

 

Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült. A török időben sem néptelenedik el teljesen a község. 1593-ban 10 lakott portája van.

Albert király 1439-ben megerősíti az esztergomi káptalant itteni birtokaiban. Ez alkalommal egy „Nyír” nevű pusztáról emlékezik meg. A község Esztergom felé eső egyik dűlője ma is a Nyíri nevet viseli. Az idők folyamán az esztergomi káptalan elfoglalta a garamszentbenedeki apátság itteni birtokát, ami ellen a monostor 1512-ben tiltakozott. A XVIII. század elején magyarok lakják, majd egyre több szlovákot telepítenek be. Plébániája középkori eredetű. Az 1629-es Pázmány-féle összeírás, amely az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokkal kapcsolatos feljegyzésen alapszik, az exempt plébániák között említi. Kesztölc az 1562. évi nagyszombati zsinatra is meghívást kap. 1593-ban már mint Esztergom megyei község szerepel, akkor 10 portája van. Ezt erősíti meg az 1647. évi összeírás is. Lelkipásztori ellátása a törökök kiűzése után igen változatos. Licenciátusok működnek 1665-1695 között. Van, amikor Kesztölc látja el a közeli falvakat, van amikor Kesztölc lesz filia. 1787-től újra plébánia. Ősi temploma a ma „öreg temető”-nek mondott dombon állt. Padlózatának kövei megegyeznek a Klastrompusztán nemrég feltárt első pálos kolostor templomának kövezetével. Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Nagy-Csév filiája… az esztergomi káptalan birtoka. Szent Kelemen tiszteletére épült fatornyos temploma dombon, a falun kívül, 500 lépésnyire fekszik. A falu közepén harangláb is van. Iskola-mester is működik. A gyónóképes hívek száma 231”. Mai templomát (200 nm) 1800. november 1-jén szentelik fel. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház 1800-ból származik. A község határában levő klastrompusztai romok a Boldog Özséb által 1250 táján alapított és királyi segítséggel épített Szent Kereszt pálos anyakolostor romjai. Itt temették el Boldog Özsébet, a pálos rend alapítóját. A feltárt romtemplom oltárára vastag süttői márványlap került, melyet 1989 október 4-én Dr. Várszegi Asztrik OSB esztergomi segédpüspök áld meg. A cinteremben a rend első három generálisának sírja fölé a helybéli erdészet fatornyot épített.

 

A kesztölci templom búcsúja: november 23, ill. ehhez legközelebb eső vasárnap.

 

Anyakönyvek: 1787-től-

Lakosok száma: 2409.

Hívek száma: 1800.

Keresztelés:

A keresztelést általában vasárnap, a 9 órás mise után, 10 órakor tartjuk.

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

Megállapodunk az időpontban és megbeszéljük, hogy mikor lesz a keresztelendő gyermek adatainak felvétele – az anyakönyvezés miatt.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

Temetés:

 1. Kérjük értesíteni Krázsik Robit (06-33/484-108), hogy tudjon csendíteni a halottért.
 2. Elmenni a Temetési Irodába (pl. Léthé) és ott megbeszélni a temetés időpontját.
 3. Bejelentés a plébánián. Érdemes telefonon felhívni a plébániát, hogy meg lehessen beszélni ennek időpontját.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

         Elsőáldozásra, bérmálásra:

Az elsőáldozás Mennybemenetel ünnepén történik (Pünkösd előtti vasárnap). Május végén, vagy június elején.

A bérmálás Pünkösd ünnepén szokott lenni az Esztergomi Bazilikában.

Jelentkezés: Az iskolában történik a jelentkezés.

A tanév kezdetekor osztjuk ki a jelentkezési lapokat.

A felkészítő oktatást az iskolában végezzük (heti 1 tanóra).

Ha felnőttként szeretne valaki elsőáldozó, vagy bérmálkozó lenni, erre a jelentkezés személyesen történik a sekrestyében, valamelyik mise után.

 

         Esküvő:

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

   1. Az esküvő időpontjának egyeztetése a plébánossal.

Ha lehet, legalább 2-3 hónappal, vagy fél évvel a tervezett esküvő előtt.

   2. Keresztlevelet kell beszerezni. Arról a plébániáról, ahol a keresztelés történt.

(Ha itt, Kesztölcön keresztelték az illetőt, akkor nem szükséges a keresztlevél.)

   3. Megbeszélni a plébánossal, hogy mikor kezdődik a felkészítő oktatás.

 

Esemény-naptár 2023-ban

Január

1.vasárnap: Újév, Szűz Mária istenanyasága, Béke világnapja, családok megáldása,

9 óra: Szlovák mise

6. péntek: Vízkereszt. Víz-szentelés. Kötelező ünnep! Első péntek. Jézus Szíve imaóra

9. hétfő: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

21. szombat: Egész napos szentségimádás

29. vasárnap: 17 óra: Mise a tavaly elhunytakért

 

Február

2.csütörtök: 17 óra: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Gyertya-szentelés. Körmenet

3. péntek: Balázs-áldás, Első péntek. Jézus Szíve imaóra

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, mise után: Balázs-áldás

12. vasárnap: Betegek világnapja (febr. 11.) 9 órás mise: Betegek kenete

18. szombat: Egész napos szentségimádás

22. szerda: Hamvazószerda. Mise este 17 órakor, NAGYBÖJT kezdete, Hamvazkodás.

24. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

26. vasárnap: 9 óra: Mise után hamvazkodás.

 

Március

3. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (16.15 ó)

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

10. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

17. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

18. szombat: Egész napos szentségimádás

20. hétfő: Szt. József ünnepe,

24. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

25. szombat: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (mise: Nagyböjt), Óra-átállítás!

31. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

 

Április

Esti misék 18 órakor.

2. Virágvasárnap. Barka-szentelés

6. Nagycsütörtök. (18 óra)

7. Nagypéntek (18 óra), Első péntek. KERESZTÚT 15 óra

8. Nagyszombat (17.30 óra), Feltámadási szertartás

9. HÚSVÉTVASÁRNAP. 9 óra: Körmenet

10. Húsvéthétfő: Ünnepi miserend.

15. szombat: Egész napos szentségimádás

16. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

29. szombat: Mise után: Szőlő-szentelés (Szt. Orbán szobor)

 

Május

Májusi litánia minden nap

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. szombat: Mise 17 órakor, utána Mély-úti zarándoklat.

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Anyák napja.

14. vasárnap: Ruha-próba elsőáldozóknak.

20. szombat:  Egész napos szentségimádás, 16 óra: Első gyónás

21. vasárnap: Mennybemenetel, 9 óra: Elsőáldozás

22. hétfő: 18 óra: Szent Rita ünneplés, Rózsa-szentelés

28. PÜNKÖSDVASÁRNAP

29. Pünkösd-hétfő: Szűz Mária, az Egyház Anyja

 

Június

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA,  9 óra: Szlovák mise, Jubiláns házasok

10. szombat: 19 óra (mise után) Dr. Csókay András idegsebész főorvos úr előadása

11. vasárnap: ÚRNAPJA, Körmenet

13. kedd: Szent Antal ünneplés

16. péntek: Jézus Szíve ünnepe.

17. szombat: Szeplőtelen Szív ünnepe, Egész napos szentségimádás

18. vasárnap: 9 óra: Özvegyek, egyedül-maradottak miséje

 

Július

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

8. szombat: Egész napos szentségimádás

23. vasárnap: Nagyszülők és idősek világnapja, Járművek szentelése (Szt. Kristóf)

 

Augusztus

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Színeváltozás ünnep

15. kedd: NAGYBOLDOGASSZONY Kötelező ünnep

19. szombat: Egész napos szentségimádás

20. vasárnap: Szent István király, Kenyér-szentelés

 

Szeptember

1. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

10. vasárnap: 12 óra: mise a pálos romoknál

16. szombat: Egész napos szentségimádás

 

Október

Rózsafüzér minden nap, Esti misék 17 órakor.

1. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás

6. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

21. szombat: Egész napos szentségimádás

31. kedd: Templom-szentelés ünnepe

 

 

November

1. szerda: MINDENSZENTEK, Kötelező ünnep! ünnepi miserend

2.csütörtök: Halottak napja ünnepi miserend. (9 óra: +plébánosokért mise)

3. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise,

8. szerda: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

18. szombat: Egész napos szentségimádás

19. vasárnap: BÚCSÚ

26. Krisztus Király

 

 

December

1. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

3. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

9 óra: Szlovák mise. Mikulás. Bányász megemlékezés.

8. péntek: Szeplőtelen Fogantatás Ü

10. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

16. szombat: Egész napos szentségimádás

17. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

24. délelőtt: ADVENT 4. VASÁRNAPJA,

délután Szenteste: Pásztor-játék. Éjféli mise

25. hétfő: KARÁCSONY: Bor-szentelés.

26. kedd: KARÁCSONY másnapja

31. vasárnap: Év-végi hálaadás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-12-03

Advent 1. vasárnapja

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Te vagy, Uram, a mi atyánk. Mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket; te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek! Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik.
Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk; bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk! Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan, és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.
Ez az Isten igéje.
Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, † tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Zsolt 79,2ac.3b.15-16.18-19

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim!
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.
Ez az Isten igéje.
1Kor 1,3-9

ALLELUJA
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. 

 

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!
Ezek az evangélium igéi.
Mk 13,33-37

Copyright 2023 Kesztölci Plébánia