Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

A templom és plébánia rövid története:

 

Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült. A török időben sem néptelenedik el teljesen a község. 1593-ban 10 lakott portája van.

Albert király 1439-ben megerősíti az esztergomi káptalant itteni birtokaiban. Ez alkalommal egy „Nyír” nevű pusztáról emlékezik meg. A község Esztergom felé eső egyik dűlője ma is a Nyíri nevet viseli. Az idők folyamán az esztergomi káptalan elfoglalta a garamszentbenedeki apátság itteni birtokát, ami ellen a monostor 1512-ben tiltakozott. A XVIII. század elején magyarok lakják, majd egyre több szlovákot telepítenek be. Plébániája középkori eredetű. Az 1629-es Pázmány-féle összeírás, amely az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokkal kapcsolatos feljegyzésen alapszik, az exempt plébániák között említi. Kesztölc az 1562. évi nagyszombati zsinatra is meghívást kap. 1593-ban már mint Esztergom megyei község szerepel, akkor 10 portája van. Ezt erősíti meg az 1647. évi összeírás is. Lelkipásztori ellátása a törökök kiűzése után igen változatos. Licenciátusok működnek 1665-1695 között. Van, amikor Kesztölc látja el a közeli falvakat, van amikor Kesztölc lesz filia. 1787-től újra plébánia. Ősi temploma a ma „öreg temető”-nek mondott dombon állt. Padlózatának kövei megegyeznek a Klastrompusztán nemrég feltárt első pálos kolostor templomának kövezetével. Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Nagy-Csév filiája… az esztergomi káptalan birtoka. Szent Kelemen tiszteletére épült fatornyos temploma dombon, a falun kívül, 500 lépésnyire fekszik. A falu közepén harangláb is van. Iskola-mester is működik. A gyónóképes hívek száma 231”. Mai templomát (200 nm) 1800. november 1-jén szentelik fel. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház 1800-ból származik. A község határában levő klastrompusztai romok a Boldog Özséb által 1250 táján alapított és királyi segítséggel épített Szent Kereszt pálos anyakolostor romjai. Itt temették el Boldog Özsébet, a pálos rend alapítóját. A feltárt romtemplom oltárára vastag süttői márványlap került, melyet 1989 október 4-én Dr. Várszegi Asztrik OSB esztergomi segédpüspök áld meg. A cinteremben a rend első három generálisának sírja fölé a helybéli erdészet fatornyot épített.

 

A kesztölci templom búcsúja: november 23, ill. ehhez legközelebb eső vasárnap.

 

Anyakönyvek: 1787-től-

Lakosok száma: 2409.

Hívek száma: 1800.

Keresztelés:

A keresztelést általában vasárnap, a 9 órás mise után, 10 órakor tartjuk.

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

Megállapodunk az időpontban és megbeszéljük, hogy mikor lesz a keresztelendő gyermek adatainak felvétele – az anyakönyvezés miatt.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

Temetés:

 1. Kérjük értesíteni Krázsik Robit (06-33/484-108), hogy tudjon csendíteni a halottért.
 2. Elmenni a Temetési Irodába (pl. Léthé) és ott megbeszélni a temetés időpontját.
 3. Bejelentés a plébánián. Érdemes telefonon felhívni a plébániát, hogy meg lehessen beszélni ennek időpontját.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

         Elsőáldozásra, bérmálásra:

Az elsőáldozás Mennybemenetel ünnepén történik (Pünkösd előtti vasárnap). Május végén, vagy június elején.

A bérmálás Pünkösd ünnepén szokott lenni az Esztergomi Bazilikában.

Jelentkezés: Az iskolában történik a jelentkezés.

A tanév kezdetekor osztjuk ki a jelentkezési lapokat.

A felkészítő oktatást az iskolában végezzük (heti 1 tanóra).

Ha felnőttként szeretne valaki elsőáldozó, vagy bérmálkozó lenni, erre a jelentkezés személyesen történik a sekrestyében, valamelyik mise után.

 

         Esküvő:

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

   1. Az esküvő időpontjának egyeztetése a plébánossal.

Ha lehet, legalább 2-3 hónappal, vagy fél évvel a tervezett esküvő előtt.

   2. Keresztlevelet kell beszerezni. Arról a plébániáról, ahol a keresztelés történt.

(Ha itt, Kesztölcön keresztelték az illetőt, akkor nem szükséges a keresztlevél.)

   3. Megbeszélni a plébánossal, hogy mikor kezdődik a felkészítő oktatás.

 

Esemény-naptár 2023-ban

Január

1.vasárnap: Újév, Szűz Mária istenanyasága, Béke világnapja, családok megáldása,

9 óra: Szlovák mise

6. péntek: Vízkereszt. Víz-szentelés. Kötelező ünnep! Első péntek. Jézus Szíve imaóra

9. hétfő: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

21. szombat: Egész napos szentségimádás

29. vasárnap: 17 óra: Mise a tavaly elhunytakért

 

Február

2.csütörtök: 17 óra: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Gyertya-szentelés. Körmenet

3. péntek: Balázs-áldás, Első péntek. Jézus Szíve imaóra

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, mise után: Balázs-áldás

12. vasárnap: Betegek világnapja (febr. 11.) 9 órás mise: Betegek kenete

18. szombat: Egész napos szentségimádás

22. szerda: Hamvazószerda. Mise este 17 órakor, NAGYBÖJT kezdete, Hamvazkodás.

24. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

26. vasárnap: 9 óra: Mise után hamvazkodás.

 

Március

3. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (16.15 ó)

5. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

10. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

17. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

18. szombat: Egész napos szentségimádás

20. hétfő: Szt. József ünnepe,

24. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

25. szombat: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (mise: Nagyböjt), Óra-átállítás!

31. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

 

Április

Esti misék 18 órakor.

2. Virágvasárnap. Barka-szentelés

6. Nagycsütörtök. (18 óra)

7. Nagypéntek (18 óra), Első péntek. KERESZTÚT 15 óra

8. Nagyszombat (17.30 óra), Feltámadási szertartás

9. HÚSVÉTVASÁRNAP. 9 óra: Körmenet

10. Húsvéthétfő: Ünnepi miserend.

15. szombat: Egész napos szentségimádás

16. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

29. szombat: Mise után: Szőlő-szentelés (Szt. Orbán szobor)

 

Május

Májusi litánia minden nap

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. szombat: Mise 17 órakor, utána Mély-úti zarándoklat.

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Anyák napja.

14. vasárnap: Ruha-próba elsőáldozóknak.

20. szombat:  Egész napos szentségimádás, 16 óra: Első gyónás

21. vasárnap: Mennybemenetel, 9 óra: Elsőáldozás

22. hétfő: 18 óra: Szent Rita ünneplés, Rózsa-szentelés

28. PÜNKÖSDVASÁRNAP

29. Pünkösd-hétfő: Szűz Mária, az Egyház Anyja

 

Június

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA,  9 óra: Szlovák mise, Jubiláns házasok

10. szombat: 19 óra (mise után) Dr. Csókay András idegsebész főorvos úr előadása

11. vasárnap: ÚRNAPJA, Körmenet

13. kedd: Szent Antal ünneplés

16. péntek: Jézus Szíve ünnepe.

17. szombat: Szeplőtelen Szív ünnepe, Egész napos szentségimádás

18. vasárnap: 9 óra: Özvegyek, egyedül-maradottak miséje

 

Július

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

8. szombat: Egész napos szentségimádás

23. vasárnap: Nagyszülők és idősek világnapja, Járművek szentelése (Szt. Kristóf)

 

Augusztus

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Színeváltozás ünnep

15. kedd: NAGYBOLDOGASSZONY Kötelező ünnep

19. szombat: Egész napos szentségimádás

20. vasárnap: Szent István király, Kenyér-szentelés

 

Szeptember

1. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

16. szombat: Egész napos szentségimádás

17. vasárnap: 12 óra: mise a pálos romoknál

 

Október

Rózsafüzér minden nap, Esti misék 17 órakor.

1. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás

6. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

21. szombat: Egész napos szentségimádás

31. kedd: Templom-szentelés ünnepe

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-06-04

Szentháromság vasárnapja

 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sinai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt és ezt mondta: „Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.”
Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: „Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.”
Ez az Isten igéje.
Kiv 34,4b-6.8-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. 
Előénekes: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene.*
Hívek: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott a te dicsőséges szent neved.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy templomodban, dicsőséged szent helyén.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy királyi trónodon.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, † és a kerubok fölött trónolsz.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy az égbolt fölött.*
H: * Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
Dán 3,52.53.54.55.56

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim!
Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!
Ez az Isten igéje.
2Kor 13,11-13

ALLELUJA
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra!

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 3,16-18

Copyright 2023 Kesztölci Plébánia