Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

A templom és plébánia rövid története:

 

Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült. A török időben sem néptelenedik el teljesen a község. 1593-ban 10 lakott portája van.

Albert király 1439-ben megerősíti az esztergomi káptalant itteni birtokaiban. Ez alkalommal egy „Nyír” nevű pusztáról emlékezik meg. A község Esztergom felé eső egyik dűlője ma is a Nyíri nevet viseli. Az idők folyamán az esztergomi káptalan elfoglalta a garamszentbenedeki apátság itteni birtokát, ami ellen a monostor 1512-ben tiltakozott. A XVIII. század elején magyarok lakják, majd egyre több szlovákot telepítenek be. Plébániája középkori eredetű. Az 1629-es Pázmány-féle összeírás, amely az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokkal kapcsolatos feljegyzésen alapszik, az exempt plébániák között említi. Kesztölc az 1562. évi nagyszombati zsinatra is meghívást kap. 1593-ban már mint Esztergom megyei község szerepel, akkor 10 portája van. Ezt erősíti meg az 1647. évi összeírás is. Lelkipásztori ellátása a törökök kiűzése után igen változatos. Licenciátusok működnek 1665-1695 között. Van, amikor Kesztölc látja el a közeli falvakat, van amikor Kesztölc lesz filia. 1787-től újra plébánia. Ősi temploma a ma „öreg temető”-nek mondott dombon állt. Padlózatának kövei megegyeznek a Klastrompusztán nemrég feltárt első pálos kolostor templomának kövezetével. Az 1732-es visitatio canonica szerint: „Nagy-Csév filiája… az esztergomi káptalan birtoka. Szent Kelemen tiszteletére épült fatornyos temploma dombon, a falun kívül, 500 lépésnyire fekszik. A falu közepén harangláb is van. Iskola-mester is működik. A gyónóképes hívek száma 231”. Mai templomát (200 nm) 1800. november 1-jén szentelik fel. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház 1800-ból származik. A község határában levő klastrompusztai romok a Boldog Özséb által 1250 táján alapított és királyi segítséggel épített Szent Kereszt pálos anyakolostor romjai. Itt temették el Boldog Özsébet, a pálos rend alapítóját. A feltárt romtemplom oltárára vastag süttői márványlap került, melyet 1989 október 4-én Dr. Várszegi Asztrik OSB esztergomi segédpüspök áld meg. A cinteremben a rend első három generálisának sírja fölé a helybéli erdészet fatornyot épített.

 

A kesztölci templom búcsúja: november 23, ill. ehhez legközelebb eső vasárnap.

 

Anyakönyvek: 1787-től-

Lakosok száma: 2409.

Hívek száma: 1800.

Keresztelés:

A keresztelést általában vasárnap, a 9 órás mise után, 10 órakor tartjuk.

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

Megállapodunk az időpontban és megbeszéljük, hogy mikor lesz a keresztelendő gyermek adatainak felvétele – az anyakönyvezés miatt.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

Temetés:

 1. Kérjük értesíteni Krázsik Robit (06-33/484-108), hogy tudjon csendíteni a halottért.
 2. Elmenni a Temetési Irodába (pl. Léthé) és ott megbeszélni a temetés időpontját.
 3. Bejelentés a plébánián. Érdemes telefonon felhívni a plébániát, hogy meg lehessen beszélni ennek időpontját.

Járvány-időszakban az adat-felvétel telefonon történik.

 

         Elsőáldozásra, bérmálásra:

Az elsőáldozás Mennybemenetel ünnepén történik (Pünkösd előtti vasárnap). Május végén, vagy június elején.

A bérmálás Pünkösd ünnepén szokott lenni az Esztergomi Bazilikában.

Jelentkezés: Az iskolában történik a jelentkezés.

A tanév kezdetekor osztjuk ki a jelentkezési lapokat.

A felkészítő oktatást az iskolában végezzük (heti 1 tanóra).

Ha felnőttként szeretne valaki elsőáldozó, vagy bérmálkozó lenni, erre a jelentkezés személyesen történik a sekrestyében, valamelyik mise után.

 

         Esküvő:

Jelentkezés: személyesen, vagy telefonon.

   1. Az esküvő időpontjának egyeztetése a plébánossal.

Ha lehet, legalább 2-3 hónappal, vagy fél évvel a tervezett esküvő előtt.

   2. Keresztlevelet kell beszerezni. Arról a plébániáról, ahol a keresztelés történt.

(Ha itt, Kesztölcön keresztelték az illetőt, akkor nem szükséges a keresztlevél.)

   3. Megbeszélni a plébánossal, hogy mikor kezdődik a felkészítő oktatás.

 

Esemény-naptár 2022-ben

 

Január

1. szombat: Újév, Szűz Mária istenanyasága, Béke világnapja, családok megáldása

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

6. csütörtök: Vízkereszt. Víz-szentelés. Kötelező ünnep!

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

9. vasárnap: A templom szentségimádási napja. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

22. szombat: Egész napos szentségimádás

30. vasárnap: 17 óra: Mise a tavaly elhunytakért

 

Február

2. szerda: 17 óra: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Gyertya-szentelés. Körmenet.

3. csütörtök: Balázs-áldás

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, mise után: Balázs-áldás

13. vasárnap: Betegek világnapja (febr. 11.) 9 órás mise: Betegek kenete

19. szombat: Egész napos szentségimádás

 

Március

2. szerda: Hamvazószerda. Mise este 17 órakor, NAGYBÖJT kezdete, Hamvazkodás.

4. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (16.15 ó)

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Mise után hamvazkodás.

11. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

18. péntek: KERESZTÚT (16.15 ó)

19. szombat: Szt. József ünnepe, Egész napos szentségimádás

25. péntek: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, KERESZTÚT (16.15 ó)

 

Április

Esti misék 18 órakor.

1. péntek: Első péntek. KERESZTÚT (17.15 ó)

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise.

8. péntek: KERESZTÚT (17.15 ó)

10. Virágvasárnap. Barka-szentelés

14. Nagycsütörtök. (18 óra)

15. Nagypéntek (18 óra), KERESZTÚT 15 óra

16. Nagyszombat (17.30 óra)

17. HÚSVÉTVASÁRNAP. Körmenet

18. Húsvéthétfő. Ünnepi miserend.

23. szombat: Egész napos szentségimádás, Szőlő-szentelés (Szt. Orbán szobor)

 

Május

Májusi litánia minden nap

1. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise. Anyák napja.

6. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

14. szombat: Egész napos szentségimádás

Mise 17 órakor, utána Mély-úti zarándoklat.

19. csütörtök: Szent Rita ünneplés, Rózsa-szentelés

22. vasárnap: Ruha-próba elsőáldozóknak.

28. szombat: 16 óra: Első gyónás

29. vasárnap: Mennybemenetel, 9 óra: Elsőáldozás

 

Június

3. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

5. PÜNKÖSDVASÁRNAP

6. Pünkösd-hétfő, Szűz Mária, az Egyház Anyja

12. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, Szlovák mise.

            9 óra: Jubiláns házasok

13. hétfő: Szent Antal ünneplés

18. szombat: Egész napos szentségimádás

19. vasárnap: ÚRNAPJA, Körmenet

24. péntek: Jézus Szíve ünnepe.

25. szombat: Szeplőtelen Szív ünnepe

26. vasárnap: 9 óra: Özvegyek, egyedül-maradottak miséje

 

Július

1. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

2. szombat: Vizitáció ünnepe

3. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

16. szombat: Egész napos szentségimádás

24. vasárnap: Járművek szentelése (Szt. Kristóf)

 

Augusztus

5. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. szombat: Színeváltozás ünnepe

7. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

15. hétfő: NAGYBOLDOGASSZONY Kötelező ünnep!

20. szombat: Szent István király, Kenyér-szentelés

27. szombat: Egész napos szentségimádás

 

Szeptember

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise

17. szombat: Egész napos szentségimádás

18. vasárnap: 12 óra: mise a pálos romoknál

 

Október

Rózsafüzér minden nap

Esti misék 17 órakor.

2. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás

7. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

15. szombat: Egész napos szentségimádás

 

November

1. kedd: MINDENSZENTEK, Kötelező ünnep! ünnepi miserend

2. szerda: Halottak napja ünnepi miserend. (9 óra: +plébánosokért mise)

4. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

6. vasárnap: 9 óra: Szlovák mise,

8. kedd: Szentségimádási nap. Szentségimádás 16-tól-17 óráig.

19. szombat: Egész napos szentségimádás

20. vasárnap: Krisztus Király, BÚCSÚ

27. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

 

December

2. péntek: Első péntek. Jézus Szíve imaóra.

4. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

            9 óra: Szlovák mise. Mikulás. Bányász megemlékezés.

8. csütörtök: Szeplőtelen Fogantatás Ü, mise este 17 órakor

11. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

17. szombat: Egész napos szentségimádás

18. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

24. szombat: Szenteste: Pásztor-játék. Éjféli mise

25. vasárnap: KARÁCSONY. Bor-szentelés.

26. hétfő: KARÁCSONY másnapja

31. szombat: Év-végi hálaadás.

 

 

2022-06-26

Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: „Kend fel magad helyett prófétává Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából).
Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt: „Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.” Ő azt mondta neki: „Menj csak, de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!”
Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába szegődött, és szolgája lett.
Ez az Isten igéje.
1Kir 19,16b.19-21

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Testvéreim!
A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.
Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.
Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.
Ez az Isten igéje.
Gal 5,1.13-18

ALLELUJA
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak. 1Sám 3,9; 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.
Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.”
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.”
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,51-62

Copyright 2022 Kesztölci Plébánia